çcocuklar a Esma ül hüsna ilahisi

çcocuklar a Esma ül hüsna ilahisi
..
Etiketler ilah dinle ilahi ler. çocoklar için ilahiler.
ilahiler çcocuklar a Esma ül hüsna ilahisi
Kategori ilahi-dinle
Hit 1
Yazar ilahi dinle

çcocuklar a Esma ül hüsna ilahisi Hakkında Detaylar

Esma ül Esmaül Hüsna, Allah’ın 99 ismi için kullanılan tabirdir. Allah’ın isimleri okumak, anlamları öğrenmek ve faziletlerinden yararlanmak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Çocuklar için de güzel bir paylaşım olmus .Sizlerde çocuklarınıza ögrete bilir .dinletebilirsiniz.

 

 

 

  1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.

  2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.

  3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan.

  4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

  5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

  6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran.

  7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.

  8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan.

  9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.

  10. El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

  11. El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.

  12. El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden.

  13. El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.

  14. El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.

  15. El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.

  16. El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.

  17. El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden.

  18. Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

  19. El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

  20. El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

  21. El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

  22. El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

  23. El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.

  24. Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.

  25. El-Muiz İzzet verip ağırlayan.

  26. El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

  27. Es-Semî Her şeyi işiten.

  28. El-Basîr Her şeyi gören.

  29. El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.

  30. El-Adl Son derece adaletli olan.

  31. El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.

  32. El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

  33. El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

  34. El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.

  35. El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.

  36. Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.

  37. El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.

  38. El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan.

  39. El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.

  40. El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.

  41. El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.

  42. El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

  43. El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.

  44. Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.

  45. El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.

  46. El-Vâsî Lütfu bol olan.

  47. El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.

  48. El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.

  49. El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.

  50. El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.

  51. Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

  52. El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

  53. El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.

  54. El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.

  55. El-Metîn Çok sağlam olan.

  56. El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.

  57. El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.

  58. El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.

  59. El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.

  60. El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

  61. El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

  62. El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.

  63. El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

  64. El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.

  65. El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.

  66. El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.

  67. El-Vâhid Tek olan.

  68. Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.

  69. El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.

  70. El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

  71. El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.

  72. El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

  73. El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.

  74. El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.

  75. Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan.

  76. El-Bâtın Gizli olan.

  77. El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.

  78. El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.

  79. El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

  80. Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.

  81. El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.

  82. El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.

  83. Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.

  84. Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.

  85. Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.

  86. El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.

  87. El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

  88. El-Ganîyy Çok zengin olan.

  89. El-Muğnî İstediğini zengin eden.

  90. El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

  91. Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

  92. En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.

  93. En-Nûr Alemleri nurlandıran.

  94. El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.

  95. El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.

  96. El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

  97. El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.

  98. Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.

  99. Es-Sabûr Çok sabırlı olan.

 

İLAHİ YORUM YAP


Sıradaki ilahiler

 • CUMA DUASI CUMA DUASI en güzel 2021 senesi cuma gunu duasi, sesli, yeni, cuma günü duası ) bayram fm dini sohbet dini radyo CUMA DUASI ağlatan dua dua cuma ağlatan cuma ağlatan cuma suası duası cuma duası cuma günü duası cuma duası dinle cuma duası uzun cuma duası türkçe cuma duaları cuma duası diyanet cuma duası kısa cuma günü duası dinle cumaya özel dua cuma duası sesli cuma duası arapça cuma duası yeni cuma dua dualar cuma duası istiyorum dua ve zikir en güzel cuma duası cuma günü cuma dualari dua cuma cuma duası son
 • SEDAT UÇAN ALLAH c.c. YETER 2021 SEDAT UÇAN ALLAH c.c. YETER 2021 Sedat Uçan 2021, Yeni Sedat Uçan ilahileri, Sedat Uçan En Güzel İlahiler, Seçme İlahiler, Sedat Uçan İlahileri,Sedat Uçan, En Güzel İlahiler, Seçme İlahiler, Sedat Uçan İlahileri, İlahi Dinle,
 • 571 de bir güneş doğdu 571 de bir güneş doğdu büyüyen çocuklara, dinimizi ve peygamberlerimizin hayatını anlatan en güzel çocuk ilahisi,Minik Eller Grup 571,571 de bir güneş doğdu dinle,571 de bir güneş doğdu ilahi sözleri,571 de bir güneş doğdu indir
 • Ozan Birgül - Gül Dali ilahisi müziksiz Ozan Birgül - Gül Dali ilahisi müziksiz Ozan Birgül Gül Dalı Müziksiz ilahiler 2021, Calgisiz ilahiler 2021, Sade ilahiler 2021, İlahi dinle
 • Ateş böceği ve Yılan Ateş böceği ve Yılan Kimsenin seni göklere çıkarmasına izin verme. Çünkü bugün olmasa da yarın muhakkak, seni yere çakmak isteyecektir. Gönlü yeten sever, cesareti olan söyler, saygısı olan dinler,anlayışı olan ise bekler,ve Şükreder. Aldanma insanların samimiyetine , menfaatleri için gelirler vecde , vaad etmeseydi Allah cenneti O na bile etmezlerdi.Mehmet Akif Ersoy aslında herşeyi özetliyor.Herşey çıkar ilişkisi olduğu bir zamanda sevgiden, ilgiden bahsetmek. Aslında hepimiz severiz istisnasız, ama sevginin türü belirtir kişiliğimizi çoğu kez farkına bile varmazsak.
 • Gönlünde Ne varsa Gönlünde Ne varsa Bu mübarek cuma günü Rabbim Tum ümmeti muhammede hayırlı kılsın.. Amin.. Cuma günü müslümanların bayramı ve hatırlamak hatırlatmak biz müslümanların güzel günü. Sizlerde bu cuma günü sevdiklerinize sevenlerinizi hatırlatmak için buyurun Dini hikayelerle bu günün önemini hayırlıyalım Bizlere güzel bakan , güzel düşünen. güzel yaşayan Kullarından olmak umuduyla..
 • anne ilahisi anne ilahisi anne ilahisi - anne ilahileri - anneye özel ilahiler - ilahi dinle ilahi mp3 indir yeni en güzel ilahiler dinle güzel ilahileri sözleri yeni 2021 ilahiler
 • Arafat Dağında Hicaz Yolunda İlahisi Arafat Dağında Hicaz Yolunda İlahisi Arafat Dağı Arafat Dağı İlahisi Arafat Dağı İlahileri Arafat Dağında Hicaz Arafat Dağında Hicaz Yolunda Arafat Dağında Hicaz Yolunda İlahisi Gönül Dağı Dizi İlahi Gönül Dağı Dizisindeki İlahi Gönül Dağı Dizisindeki İlahiler Gönül Dağı Dizisindeki Arafat İlahisi Gönül Dağı Orjinal Müziği Arafat Dağı Arafat Dağında Hicaz Yolunda Hareketli İlahi Arafat Dağı İlahisini Kim Söylüyor Arafat Dağında Hicaz Yolunda İlahisini Kim Okuyor
 • Ayetel Kürsi Dinle Ayetel Kürsi Dinle ilahi.be sitesi üzerinden Ayetel Kürsi duası okunuşu dinle, Arapça Türkçe oku ve Diyanet meali ayrıntılarda yer alıyor. İşte Bakara Suresi,nin 255. ayeti olan ayetel kursi, pek çok fazileti vardır,Ayet El Kürsi Sesli Dinle Meali Tefsir ve Fazileti Oku Programda Ayetel Kürsinin sesli hali ile meali tefsiri ve fazileti yazılı olarak bulunmaktadır,Ayetel Kürsi duası okunuşu dinle, Arapça Türkçe oku ve Diyanet meali ayrıntılarda yer alıyor.,Devamlı olarak ayet el kürsi okumaya devam eden kişi hem dünyada hem ahirette büyük makamlara erişir.
 • tubidy-ilahiler-indir tubidy-ilahiler-indir tubidy ilahi indir telefona tubidy ilahi indir ücretsiz tubidy ilahi indir sedat uçan tubidy bedava mp3 ilahi indir tubidy ilahi indirme programý tubidy ilahi indir cemal kuru tubidy ilahi indir abdurrahman önül bedava ilahi indir mp3 en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri